2010-12-09

I thought I had at least a part of it

(St. Kilda Beach, sunset)

 Då kom Petrus fram till honom och sade :" Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?"

Jesus svarade :" Jag säger dig : inte sju gånger utan sjuttiosju gånger"

Matt 18:21-22

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar