2011-03-18

Joh 15 : 4-5"Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt : utan mig kan ni ingenting göra."
Joh 15:4-5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar