2012-01-07

Pred 6:15


På lyckans dag skall du vara lycklig,
och på olyckans dag skall du tänka så : 
Gud har gjort även denna dag, 
och människan har inget att klandra honom för. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar