2012-06-20

Jesaja 46:4


Ännu när när ni blir gamla är jag densamme, 
ännu när ni grånat skall jag bära er. 
Jag har skapat er, 
jag ska lyfta, bära och rädda er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar