2011-10-28

Joh 14:27


Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. 
Jag ger er inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa inte modet. 

2 kommentarer: