2010-11-09

och kväll blev natt, och tankarna för stora

(Yes, har har vi mina night shots! Blev riktigt nojd med oversta. Andra visar hur det kan se ut utan stativ nar blandaren ar oppen cirka 30 sekunder! Hah, men den blev lite cool anda. )
----------------------------------------------------------------------
..ty jag ar Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig :var inte rädd, jag hjälper dig
Jes 41:13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar