2012-07-31

please be my strenght


Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad och mitt skydd. Från höjden fattade han min hand och drog mig upp ur djupa vatten. Han förde mig ut i frihet, han räddade mig ty han älskar mig. Du är min lampa, Herre, min Gud gör mitt mörker till ljus. 

(delar ur andra Samuelsboken,
kapitel tjugotvå)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar